هوالمحبوب

سلام

دلم گرفته خيلی از اين همه جفا از اين همه ريا و تزوير از اين همه دورنگي

حرفای دلو به کی بايد گفت؟؟؟!!! اصلا گوش شنوايی وجود داره؟؟؟!!!...

 

ای ستاره ها

ای ستاره ها که بر فراز آسمان

با نگاه خود اشاره گر نشسته ايد

ای ستاره ها که از ورای ابر ها

بر جهان ما نظاره گر نشسته ايد

آری اين منم که در دل سکوت شب

نامـه های عـاشـقانـه پـاره ميکنـم

ای ستـاره ها اگـر به من مدد کنيد

دامن از غمش پر از ستاره ميکنم

بـا دلـی که بويی از وفـا نـبـرده اســــت

جـور بی کـرانه و بهانه خوش تر اســت

در کـنار اين مصاحـبان خـود پســــــنـد

ناز و عشوه های زيرکانه خوش تر است

ای ستاره ها چه شد که در نگاه من

ديگر آن نگا ه و نغمه و ترانه مرد؟

ای ستـاره ها چه شد که بر لبان او

آخر آن نـوای گرم عـاشقانه مـرد؟

جام باده سر نگون و بستـرم تهــی

سر نهاده ام به روی نامـه های او

سر نهاده ام که در ميان اين سطور

جستجو کنـم نشــانی از وفــای او

ای ستاره ها مـگر شمـا هـم آگهيـد

از دو روئی و جفای ساکنان خـاک؟

کاين چنين به قلب آسمان نهان شديد

ای ستاره ها،ستاره های خوب و پاک

من که پشت پا زدم به هرچه هست ونيست

تـا کـه کـام او ز عشـــق خـود روا کنـــم

لـعـنـت خــدا به مـن اگــر بـه جـز جـفــا

زيــن سـپـس بـه عــاشـقـان بـا وفـا کـنـم

ای ستاره ها که همچو قطره های اشک

سـر بـه دامـن سـيـاه شـب نهـاده ايـد

ای سـتاره ها کـز آن جـهان جـاودان

روزنی به سوی اين جهان گشوده ايد

رفتـه اسـت و مـهـرش از دلـم نمــی رود

ای ستاره ها چه شد که او مرا نخواست؟

ای سـتــاره هـا،سـتــاره هـا،سـتــاره هـا

پس ديار عـاشـقان جـاودان کجـاسـت؟؟

 فروغ فرخ زاد

[ سه‌شنبه ۱۳۸۳/۱/٢٥ ] [ ٢:٥۸ ‎ق.ظ ] [ ... ]

[ نظرات () ]

مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه