تقديم به هستيَم ... برای آرامش روز افزونت .

فروتنانه تو را در آغوش پر عطشم نهان می سازم

آنگونه كه حتی دشواری های زندگی صدای عشقت را نشنوند ،

تا سلب شود از آنها توان فرو افتادن بر شانه هايت !

تسلای عشق است سيماب موج و خيزاب آغوشم

و آرامشگاه خستگی ِ دنيای لنگر گسيخته ی تو ، كه به سرگردانی

تو را می سرايد و پناه می بری در درون جاودانگی های من .

و من تا ابد داغ ترين نجواهای عاشقانه را برايت می نالم !

و تو جاودانه در كنارم می مانی ...

و ما فاتحانه تا ازل در كنار هم می مانيم .

                                                        هذيان های رها ۲ / ۹ / ۸۶

پ ن ۱ : ماه می گذرد در انتهای مدار سردش . ما مانده ايم و روز نمی آيد !

پ ن ۲ : چيزی فسرده است و نمی سوزد در سينه در تن ام !

           باز هم بيشتر از هميشه دعام كنيد خيلی به دعا محتاجم خيلی ...

   

[ شنبه ۱۳۸٦/٩/۳ ] [ ۱:٥٤ ‎ق.ظ ] [ ... ]

[ نظرات () ]

مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه