الهی ، دل چگونه کالايی است که شکسته ی آن را خريداری و فرموده ای :

(( پيش دل شکسته ام .))

.... عشق فاصله ی بين عاشق است و معشوق .

هيچ عاشقی هجران دوست و دوری معشوق را نمی پسندد .  به اين تعبير

عشق نيز حجاب می شود و عاشق صادق از او رو گردان .

چون عاشق جز به وصل نمی انديشد و از فاصله هر چه که باشد ، بيزار

حتی اگر عشق ... عاشق چنان کند که به وصل معشوق توفيق يابد و چون

به وصل واصل گشت ، جميع حجاب سوخته گردد .

پس عشق نيز از ميدان به در رود . زان پس هرچه هست

عاشق است و معشوق

و عاشق چون بی تاب معشوق است ، خود را در او معدوم شمرد .

معشوق را اراده دهد ، هستی دهد ...

از خود هيچ نشان نگذارد . و به تمامه معشوق شود .

پس آنچه می ماند معشوق است و بس .... 

و باز هم يکی از هذيانهای تنهايی ام

مَهی از خاطرات

 زمزمه ام رو به فرياد می رود و می خوانم ،

             هنوزم در پی اونم که اشکامو روی گونم با اون دستای پر مهرش

            کنه پاک و بگه جونم . نکن گريه منم اينجام ، بذار دستاتو تو دستام

            تو احساس منو می خوای منم ای گل تو رو می خوام...

آری احساست را می خواهم

                             شکوه هايت را می دانم و

                                               همچون هميشه باز هم تنها می مانم...

بگذار به يادت آورم شکوه عشق و تنهايی ام را

                         بگذار بگويم که مرا با خاطراتم رها کردی ... رها

                                            و من هميشه خوا سته ام رهايی بود و

اما کنون از اين رهايی جزء می ترسم

          بگذار به يادت آورم جايگاه اشکهايم را

                           و بوسه ای که بر گونه هايم نشاندی و بر چشمان بارانيم

و شکوه لبهايی که بر لبهايم نهادی

                               و مرواريد اشکم که جزئی از لبهايت شد

                                        بگذار به يادت آورم که چطور آغوش سردم را

بر تن عريانت فشردی و بوسيدی و بوسيدی و بوئيدی ...

                                و من کنون در کنار فکری مه از خاطراتت

                                                                             تو را می جويم

دستانت را که اشک از گونه هايم بربايد و

                                       تمام تنهايی عشقم را ببيند ...

و با زهم زمزمه می کنم

    هنوزم دز پی اونم که اشکامو روی گونم با اون دستای پر مهرش

    کنه پاک و بگه جونم . نکن گريه منم اينجام ، بذار دستاتو تو دستام

    تو احساس منو می خوای منم ای گل تو رو می خوام...

و اما تو ، اين شعر را برای خود می خوانی !!!!!!

                                تنها برای خويش ،

نه برای خاطراتی بس عظيم که در کنار هم گذرانديم !!!!

بخوان ، بخوان ، برای خود ...

                       دستانت را در دستان خودت بگذار ...

اما من همچنان در کنار آغوش خاطراتت

                             خواهم ماند و خواهم خواند :

      هنوزم دز پی اونم که اشکامو روی گونم با اون دستای پر مهرش

      کنه پاک و بگه جونم . نکن گريه منم اينجام ، بذار دستاتو تو دستام

      تو احساس منو می خوای منم ای گل تو رو می خوام .....

                                                                                          رها

همدلان  مهربانم از اين که مطلبم طولانی شد عذر می خوام مضرات دير

به دير آپ ديت کردن همينه ....

همه ی شما خوبان رو به ايزد منان می سپارم  

                  مثل هميشه دعا يادتون نره .... پايدار باشيد 

                                                                      يکشنبه ۲۷ دی ۱۳۸۳

 

                                        

 

 

[ یکشنبه ۱۳۸۳/۱٠/٢٧ ] [ ۳:۱٥ ‎ق.ظ ] [ ... ]

[ نظرات () ]

مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه